Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

 

(09.30-10.45)

2.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Roisin Willmott OBE, Cyfarwyddwr - Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI)

Dr Neil Harris - Uwch-ddarlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Roisin Willmott, Cyfarwyddwr y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru, a Dr Neil Harris, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd.

 

(10.55-12.10)

3.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft - sesiwn dystiolaeth 2

Victoria Robinson, Is-gadeirydd - Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru (POSW) a Rheolwr Gweithredol Rheoli Cynllunio ac Adeiladu - Cyngor Bro Morgannwg

Tracy Nettleton, Rheolwr Cynllunio a Threftadaeth - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac aelod o Gymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru (POSW)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Victoria Robinson, Is-gadeirydd Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru  a Rheolwr Cynllunio, Cynllunio a Rheoli Adeiladu - Cyngor Bro Morgannwg; Tracy Nettleton, Rheolwr Cynllunio a Threftadaeth - Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; a Cath Ranson, Rheolwr Polisi Cynllunio - Cyngor Sir Ceredigion.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

4.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar oblygiadau ariannol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan yr Athro Stephen Harris - y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Thomas Chipperfield - y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6 yng nghyfarfod heddiw.

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6 yng nghyfarfod heddiw.

 

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.