Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon - y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Dyma gyfle i gyflwyno cyfarfodydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig. Gall y rhan hon gynnwys unrhyw faterion ymarferol neu hysbysiadau ar gyfer y cyfarfod, yn ogystal ag ymddiheuriadau a anfonwyd gan Aelodau'r Pwyllgor a manylion ynghylch unrhyw Aelodau a fydd yn dirprwyo.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016