Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1              Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(10.15-11.15)

2.

Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru: cyflwyniad gan academyddion

 

Tim Glover, Blue Marine Foundation

Dr Sue Gubbay, Ymgynghorydd ar yr Amgylchedd Forol

Yr Athro Lynda Warren, Prifysgol Aberystwyth

Steve Fletcher, Pennaeth y Rhaglen Forol, Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig – Canolfan Monitro Cadwraeth y Byd (UNEP-WCMC) a'r Athro Cyswllt mewn Polisi Morol, Prifysgol Plymouth.

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cyflwynodd yr academyddion eu hunain, ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

 

 

(11.30-12.30)

3.

Ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru: craffu ar waith Llywodraeth Cymru

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Kevin Austin, Dirprwy Bennaeth Yr Is-adran Amaeth, Cynaliadwyedd a Datblygu

Rhodri Asby, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-Adran Newid Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch defnyddio maglau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig

 

(12.30-12.45)

6.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiynau.