Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 1 Chwefror 2017 09.45, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Reckless AC Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Tim Glover Tyst Yn bresennol
Dr Sue Gubbay Tyst Yn bresennol
Steve Fletcher Tyst Yn bresennol
Yr Athro Lynda Warren Tyst Yn bresennol
Lesley Griffiths AC Tyst Yn bresennol
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Kevin Austin Tyst Yn bresennol
Rhodri Asby Tyst Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Louise Andrewartha Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Wendy Dodds Ymchwilydd Yn bresennol
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol