Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru

Inquiry_Stage_05-w

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yr ymchwiliad hwn er mwyn:

  • Asesu dulliau o reoli ardaloedd morol gwarchodedig Cymru er mwyn nodi cyfleoedd i wneud y gorau o’r manteision economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol a all ddeillio ohonynt.
  • Deall sut y  bydd y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar ardaloedd morol gwarchodedig a nodi unrhyw faterion y bydd angen mynd i'r afael â nhw yn ystod y broses honno.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad

 

Y Llanw’n troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (PDF 1MB)

 

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/12/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu