Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Simon Thomas AC.

 

(10.00-10.45)

2.

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan sefydliadau anllywodraethol

Alec Taylor, Gweithgor Morol Cyswllt Amgylchedd Cymru

Gill Bell, Cymdeithas Cadwraeth Forol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.00-11.45)

3.

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan Swyddogion Ardal Cadwraeth Arbennig

Sue Burton, Swyddog ACA Forol Sir Benfro

Alison Palmer Hargrave, Swyddog ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.45-12.30)

4.

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - tystiolaeth lafar gan y diwydiant

Jim Evans, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

Cofnodion:

Cyflwynodd y tyst ei hun ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

5.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y llythyrau.

 

5.1

Llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynghylch ansawdd yr aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ar TB Buchol

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(13.00-13.30)

7.

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru - trafod tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

(13.30-15.00)

8.

Trafod y papur materion allweddol ar TB Buchol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y papur.