Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30 Mawrth 2017 09.45, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Reckless AC Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau
Marc Wyn Jones Clerc Disgwyliedig
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Louise Andrewartha Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Wendy Dodds Ymchwilydd Yn bresennol
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Jeni Spragg Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Alec Taylor Tyst Yn bresennol
Gill Bell Tyst Yn bresennol
Sue Burton Tyst Yn bresennol
Alison Palmer Hargrave Tyst Yn bresennol
Jim Evans Tyst Yn bresennol