Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/10/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 12.00)

2.

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Plant a Theuluoedd, Llywodraeth Cymru

Emma Gammon, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, dyma’r drefn ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 1 i 3; Teitl hir.

 

Mae dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen we’r Bil.

 

Bydd egwyl ar adeg briodol yn ystod y trafodion

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 1A (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1A.

 

Gwelliant 1B (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1B.

 

Gwelliant 1C (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1C.

 


Gwelliant 1D (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1D.

 

Gwelliant 1E (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1E.

 

Gwelliant 1 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2C (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2C.

 

Gwelliant 2A (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2A.

 

Gwelliant 2D (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2D.

 

Gwelliant 2E (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2E.

 

Gwelliant 2F (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2F.

 

Gwelliant 2G (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2G.

 

Gwelliant 2H (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2H.

 

Gwelliant 2I (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2I.

 

Gwelliant 2J (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2J.

 

Gwelliant 2K (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2K.

 

Ni chafodd gwelliant 2K (Suzy Davies) ei gynnig.

 

Gwelliant 2 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3A (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 3A.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Julie Morgan) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 11 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Gwelliant 12 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 4 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 5 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 5.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Julie Morgan) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 9 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 13 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 14 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 7 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 10 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 15 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 16 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Julie Morgan) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir bod holl adrannau’r Bil a’r holl atodlenni iddo wedi cael eu cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 

(12.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Hydref

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Strategaeth Pwysau Iach: Cymru iach

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 12.30)

5.

Iechyd Meddwl Amenedigol - Gwaith dilynol - trafod y wybodaeth ddiweddaraf a gafwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog. Cytunodd ar y canlynol:

·         gwahodd yr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol i roi tystiolaeth mewn cyfarfod pwyllgor ffurfiol;

·         gwahodd WHSSC a chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i roi tystiolaeth mewn cyfarfod pwyllgor ffurfiol;

·         gofyn am ddatganiad Cadeirydd yn y Cyfarfod Llawn o dan Reol Sefydlog 12.50(iv) ar ddyddiad priodol yn y dyfodol i dynnu sylw’r Cynulliad at y cynnydd a wneir.

 

(12.30 - 12.45)

6.

Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol - trafod y dull casglu tystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dull casglu tystiolaeth. Cytunodd yr aelodau i ymweld â thair Uned Cyfeirio Disgyblion/darparwr gwasanaethau addysg heblaw yn yr ysgol, i siarad â phobl ifanc, staff a rhieni/gofalwyr.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor ar restr y tystion ar gyfer sesiynau tystiolaeth lafar, i ddechrau ym mis Ionawr 2020.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu