Iechyd Meddwl Amenedigol – Gwaith dilynol

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wrthi’n gwneud gwaith dilynol ar ei ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru. Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Hydref 2017.

Mae’r Pwyllgor yn awyddus i ddarganfod a yw gwaith a wnaed ers cyhoeddi’r adroddiad yn gwneud gwahaniaeth, neu wedi gwneud gwahaniaeth.

Y Newyddion Diweddaraf

Chwefror 2020

Rhoddodd yr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru dystiolaeth yn y cyfarfod ar 26 Chwefror 2020.

Hydref 2019

Ar 1 Hydef, darparodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddiweddariad i’r Pwyllgor. Ystyriodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf yn ei gyfarfod ar 24 Hydref. Ar sail yr ymateb, mae'r Pwyllgor wedi penderfynu gwneud mwy o waith ar iechyd meddwl amenedigol. Mae'r Pwyllgor wedi penderfynu:

 

  • gwahodd yr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Amenedigol i roi tystiolaeth mewn cyfarfod Pwyllgor ffurfiol;
  • gwahodd WHSSC a chynrychiolydd o BIP Bae Abertawe a BIP Betsi Cadwaladr i roi tystiolaeth mewn cyfarfod Pwyllgor ffurfiol, er mwyn trafod darpariaeth MBU yn benodol;
  • ofyn am ddatganiad gan y Cadeirydd yn y cyfarfod llawn ar ddyddiad priodol yn y dyfodol er mwyn tynnu sylw Senedd Cymru at y cynnydd yn y Siambr.

 

Bydd yr arweinydd clinigol cenedlaethol, y byrddau iechyd a Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn rhoi tystiolaeth yn y cyfarfod ar 26 Chwefror 2020.

 

Mai 2019

Ysgrifennodd y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Chwefror 2019

Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 10 Ionawr 2019, ysgrifennodd y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am wybodaeth ychwanegol. Cafwyd ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 7 Chwefror 2019. Ionawr 2019

Ionawr 2019

Yn y cyfarfod ar 10 Ionawr craffwyd ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol o ran cynnydd mewn cysylltiad â gweithredu argymhellion yr adroddiad.

Hydref 2018

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyflwyno diweddariad ar argymhellion yr adroddiad.

 

Tachwedd 2018

Bu’r Pwyllgor yn ymgynghori â rhanddeiliaid ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru.

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

PMH(2) 01 Seicotherapydd Plant a’r Glasoed

PMH(2) 02 NSPCC, NCMH, Mind Cymru, y Sefydliad Iechyd Meddwl a’r Gynghrair Iechyd Meddwl Mamol

PHM(2) 03 Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

PMH(2) 04 Dechrau'n Deg Caerdydd

PMH(2) 05 Iechyd Meddwl Amenedigol Gogledd Cymru

PMH(2) 06 Bliss

PMH(2) 07 Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

PMH(2) 08 Mind Cymru  

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/10/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu