Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru

Gwnaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ddarn byr o waith i ystyried sefyllfa bresennol Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar yng Nghymru.

Yn ystod y gwaith o graffu ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), nododd Llywodraeth Cymru fod cynlluniau'n mynd rhagddynt i adolygu darpariaeth a strwythur ECEC. Mae'r Pwyllgor yn awyddus i ystyried datblygiadau ac i wneud gwaith dilynol ar y canlynol:

  • y rheoliadau a’r cynllun gweinyddol a grëwyd gan y Bil;
  • craffu'n barhaus ar y rhaglen Dechrau'n Deg, yn ogystal â’r elfen allgymorth. Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar hyn ym mis Chwefror 2018.

Ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau mewn perthynas ag Addysg a Gofal Plant Cynnar.

Daeth y Dirprwy Weinidog i gyfarfod cyhoeddus y Pwyllgor ddydd Mercher 2 Hydref. Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Dirprwy Weinidog. Ar 6 Tachwedd, cafodd y Pwyllgor ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/09/2019

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu