Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Nathan Gill AC.

 

14.00

2.

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Sesiwn Rhanddeiliaid

Huw Thomas, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr;

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru;

Nesta Lloyd-Jones, Cydffederasiwn GIG Cymru;

Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach;

Sharon Thompson, RSPB Cymru Wales;

Stephen Hinchley, RSPB;

Ben Arnold, Prifysgolion Cymru;

Naomi Alleyne, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

CLA (5)-16-17 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth grŵp trafod gyda:

Huw Thomas, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru;

Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru;

Nesta Lloyd-Jones, Conffederasiwn GIG Cymru;

Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru;

Sharon Thompson, RSPB Cymru;

Stephen Hinchley, RSPB;

Ben Arnold, Prifysgolion Cymru;

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

 

15.45

3.1

Papurau i’w nodi

3.2

Llythyr oddi wrth Arweinydd y Tŷ: SL(5)081 – Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Datganiadau Breinio) (Cymru) 2017

CLA(5)-16-17 – Papur 1 – Llythyr oddi wrth Arweinydd y Tŷ ynghylch Rheoliadau Prynu Tir yn Orfodol (Datganiadau Breinio) (Cymru) 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.3

Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16

CLA(5)-16-17 – Papur 2 – Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid.

 

3.4

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â’r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

CLA(5)-16-17 – Papur 3 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â’r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

3.5

Llythyr gan y Prif Weinidog: Brexit a Datganoli

CLA(5)-16-17 – Papur 4 – Llythyr gan y  Prif Weinidog: Brexit a Datganoli

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Prif Weinidog.

 

16.00

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

5.

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.