Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor ymddiheuriadau gan Nathan Gill AC.

 

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Craffu ar y gyllideb ddrafft

CLA(5)-17-17 – Papur 1 – Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid Craffu ar y Gyllideb ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chroesawodd y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog a amlinellwyd ynddo.

 

2.2

Datganiad Ysgrifenedig: Dehongli Cyfraith Cymru – ystyried deddf dehongli i Gymru

CLA(5)-17-17 – Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig: Dehongli Cyfraith Cymru – ystyried Deddf dehongli i Gymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

 

2.3

Llythyr gan y Prif Weinidog : Bil Comisiynwyr

CLA(5)-17-17 – Papur 3 – Llythyr gan y Prif Weinidog: Bil Comisiynwyr

CLA(5)-17-17 – Papur 4 – Llythyr at y Prif Weinidog: Bil Comisiynwyr, 12 Ebrill 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

2.4

Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Gadael yr Undeb Ewropeaidd a Bil y Diddymu Mawr

CLA(5)-17-17 – Papur 5 – Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Brexit a Bil y Diddymu Mawr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a'r dystiolaeth gan y Llywydd ynghylch Bil y Diddymu Mawr.

 

2.5

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

CLA(5)-17-17 – Papur 6 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Ysgrifennydd Cabinet.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

4.

Y Flaenraglen Waith

CLA(5)-17-17 – Papur 7 – Y flaenraglen waith

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

5.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-17-17 – Papur 8 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.