Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

ICLA(5)-01-16 – Papur 1Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

2.1

SL(5)001 - Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Cymru) 2016

3.

Papurau i'w nodi

ICLA(5)-01-16 – Papur 2 - Offerynnau Statudol a osodwyd yn rhy hwyr yn y Pedwerydd Cynulliad i'r Pwyllgor allu craffu arnynt

 

ICLA(5)-01-16 – Papur 3 -  Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig: Ymateb y Llywodraeth i Adroddiad y Pwyllgor Materion Cymreig ar y gwaith craffu cyn deddfu a wnaed ar Fil Cymru

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

Trefniadau gweithio dros dro

 

4.1

Opsiynau ar gyfer craffu ar Fil Cymru