SL(5)001 - Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Cymru) 2016

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 25 Mai 2016

Fe’u gosodwyd ar: 27 Mai 2016

Yn dod i rym ar: 17 Mehefin 2016

 

Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor: 16 Mehefin 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Clir [PDF, 98KB]

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/06/2016

Angen Penderfyniad: 16 Meh 2016 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Dogfennau