Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 75(v3) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 13/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofnod y Trafodion

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

(45 munud)

3.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Y Fframwaith Polisi Treth

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.40

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Dyfodol Llwyddiannus: Y Diweddaraf ynglŷn â Materion Digidol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.18

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.53

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Y Diweddaraf ynglŷn â Band Eang Cyflym Iawn

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.27

 

 

(5 munud)

8.

Cynnig i amrywio'r trefn y broses ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

NDM 6327 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

 

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 – 15


b) Atodlen 1


c) adrannau 16 – 33


d) Atodlen 2


e) adrannau 34 – 40


f) Atodlen 3


g) adrannau 41 – 89


h) Atodlen 4


i) adran 1


j) Teitl Hir

 

Cofnodion:

NDM 6327 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 – 15

b) Atodlen 1

c) adrannau 16 – 33

d) Atodlen 2

e) adrannau 34 – 40

f) Atodlen 3

g) adrannau 41 – 89

h) Atodlen 4

i) adran 1

j) Teitl Hir

Ni chynigiwyd y cynnig.

 

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.