Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Webber 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau a dirprwyon (9.30 – 9.35)

2.

Deddfwriaeth archwilio bosibl (9.35 - 9.45)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru am flaenraglen waith Swyddfa Archwilio Cymru (9.45 – 10.15)

Papur: PAC(4) 01-11 (p1)

 

Dogfennau ategol:

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru am adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai (10.15 - 10.30)

Papur: PAC(4) 01-11 (p2)

 

Dogfennau ategol:

5.

Sesiwn breifat (10.30 – 11.00)

Yn amodol ar gytundeb y Pwyllgor, cynhelir gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat o dan Reol Sefydlog 17.42(vi)

6.

Trafod canfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl i oedolion

7.

Trafod gwaith y Pwyllgor yn y dyfodol

8.

Papur i'w nodi:

Papur: PAC(4) 01-11 (p3) - Gohebiaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru – 23 Mehefin 2011 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol: