Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5 Gorffennaf 2011 09.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Bethan Webber
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Darren Millar Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) Aelod Yn bresennol
Peter Black Aelod Yn bresennol
Mike Hedges Aelod Yn bresennol
Julie Morgan Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone Aelod Yn bresennol
Leanne Wood Aelod Yn bresennol
Bethan Webber Clerc Yn bresennol
Daniel Collier Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol