Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/02/2014