Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/05/2014