Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Tachwedd 2019 13.30, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Joyce Watson AC yn dirprwyo
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
Mandy Jones AM Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Eluned Morgan AC Tyst Yn bresennol
Des Clifford Tyst Yn bresennol
Emma Edworthy Tyst Yn bresennol