Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3 Gorffennaf 2019 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AC Cadeirydd Ymddiheuriadau
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Mick Antoniw AC yn dirprwyo
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Samantha Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Sioned Rees Tyst Yn bresennol
Rhian Williams Tyst Yn bresennol