Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4 Mawrth 2019 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Ymddiheuriadau
Joyce Watson AC Aelod Ymddiheuriadau
Suzy Davies AC Aelod Disgwyliedig
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Eluned Morgan AC Tyst Yn bresennol
Rachael Clancy Tyst Yn bresennol
Emma Edworthy Tyst Yn bresennol