Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Medi 2011 09.30, Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Cyswllt:    Virginia Hawkins
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dafydd Elis-Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw Aelod Yn bresennol
Rebecca Evans Aelod Yn bresennol
Russell George Aelod Yn bresennol
Vaughan Gething Aelod Yn bresennol
Llyr Huws Gruffydd Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
William Powell Aelod Yn bresennol
David Rees Aelod Yn bresennol
Antoinette Sandbach Aelod Yn bresennol
Virginia Hawkins Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Dirprwy Glerc Yn bresennol
John Griffiths AS Tyst Yn bresennol
Carwyn Jones AS Tyst Yn bresennol
Rhodri Asby Tyst Yn bresennol
Matthew Quinn Tyst Yn bresennol
Clive Bates Tyst Yn bresennol
Mike Lewis Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Graham Winter Ymchwilydd Disgwyliedig
Nia Seaton Ymchwilydd Disgwyliedig