Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14 Medi 2016 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Hywel Dafydd Tyst Yn bresennol
Vaughan Gething AS Tyst Yn bresennol
Rebecca Evans AS Tyst Yn bresennol
Dr Sarah Watkins Tyst Yn bresennol
Dr Heather Payne Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Irfon Rees Tyst Yn bresennol