Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16 Medi 2015 09.00, Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Christine Chapman AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Jocelyn Davies AM Aelod Ymddiheuriadau
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Gwenda Thomas AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Rhodri Glyn Thomas AM Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Dirprwy Glerc Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Ken Skates AC Tyst Yn bresennol
Natasha Hale Tyst Yn bresennol
Jon Westlake Tyst Yn bresennol
Kate Clark Tyst Yn bresennol