Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Mawrth 2015 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Jenny Rathbone AM
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol Substituted by Peter Black AM
Peter Black AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Tyst Yn bresennol
Philippa Watkins Tyst Yn bresennol
Mark Drakeford AC Tyst Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Dr Ruth Hussey Tyst Yn bresennol
Martin Sollis Tyst Yn bresennol
Melanie Minty Tyst Yn bresennol
Anne Thomas Tyst Yn bresennol
Michele Millard Tyst Yn bresennol
Simon Rogers Tyst Yn bresennol
Sue Goodman Tyst Yn bresennol
Antonia Watson Tyst Yn bresennol
Stephen Coole Tyst Yn bresennol
Lucy-Ann Henry Tyst Yn bresennol
Nick McLain Tyst Yn bresennol
Paul Roberts Tyst Yn bresennol
Jon Stratford Tyst Yn bresennol