Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21 Hydref 2021 09.00, Fforwm y Cadeiryddion

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones MS Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Paul Davies MS Aelod Yn bresennol
Russell George MS Aelod Yn bresennol
John Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood MS Aelod Ymddiheuriadau
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Peredur Owen Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
David Rees MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Aled Ap Neill Dirprwy Glerc Yn bresennol
Professor Diana Stirbu Tyst Yn bresennol