Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14 Ionawr 2021 13.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AS Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AS Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AS Aelod Yn bresennol
Mandy Jones AS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jon Rae Tyst Yn bresennol
Anthony Hunt Tyst Yn bresennol
Llinos Medi Tyst Yn bresennol
Dr Chris Llewelyn Tyst Yn bresennol
Sam Rowlands Tyst Yn bresennol
Carys Lord Tyst Ymddiheuriadau