Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/12/2021 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi'u gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(13.30-14.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00-15.30)

2.

Adferiad ar ôl COVID-19 a phwysau'r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydgysylltu Argyfwng COVID-19

Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyfarwyddiaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Dogfennau ategol:

(15.30-16.00)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Materion amserol

Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 5

5.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol