Sesiynau i graffu ar waith y Gweinidog - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Gwahoddir aelodau i benderfynu cwestiwn amserol eu hunain, i'w ofyn i'r Prif Weinidog.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;