Adferiad ar ôl COVID-19 a phwysau'r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus

Sesiwn thematig, wedi'i seilio ar faes polisi trawsbynciol, sef adferiad ar ôl COVID-19 a phwysau’r gaeaf ar wasanaethau cyhoeddus. Roedd cwestiynau i'r Prif Weinidog wedi'u strwythuro o amgylch cylch gwaith y pwyllgorau a gadeirir gan aelodau'r Pwyllgor.

Dyrannwyd maes cwestiynu i bob aelod, yn seiliedig ar waith eu pwyllgor, gyda brîff rhagarweiniol byr yn ei ragflaenu. Gwnaeth aelodau fynd ar drywydd yr atebion a ddarperir gan y Prif Weinidog trwy gwestiynau atodol. Gwyliwch y sesiwn yma a darllenwch yr erthygl gan Ymchwil y Senedd yma.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;