Trafod y dystiolaeth - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Ar ôl pob sesiwn dystiolaeth, mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn adolygu’r dystiolaeth a chytuno ar unrhyw gamau gweithredu i ddilyn.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;