Cyfarfodydd preifat - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol