Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/03/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15 - 09.30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 - 10.15)

2.

Gwrandawiad craffu cyn penodi gyda’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Dogfennau ategol:

(10.15)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

3.2

Cydsyniad deddfwriaethol: Y Bil Diogelwch Ar-lein

Dogfennau ategol:

3.3

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

3.4

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

3.5

Ymchwiliad i effaith costau cynyddol

Dogfennau ategol:

3.6

Dyfodol Neuadd Dewi Sant

Dogfennau ategol:

3.7

Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgelloedd Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

(10.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(10.15 - 11.00)

5.

Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

Dogfennau ategol: