Gwasanaethau Hamdden a Llyfrgelloedd Awdurdodau Lleol

Mae'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai wedi cytuno i gynnal ymchwiliad i wasanaethau hamdden a llyfrgelloedd awdurdodau lleol.

 

Y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad yw ystyried:

>>>> 

>>>   Cyflwr presennol y gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd a ddarperir gan awdurdodau lleol;

>>>   Yr heriau ariannol a gweithredol y mae awdurdodau lleol yn eu hwynebu wrth gynnal y gwasanaethau cymunedol hanfodol hyn;

>>>   Trefniadau a strategaethau ymadael awdurdodau lleol ar gyfer achosion lle nad yw’r modelau darparu amgen a ddefnyddir yn llwyddiannus;

>>>   Sut mae’r broses o ddarparu gwasanaethau eraill a ddarperir gan awdurdodau lleol yn rhyngweithio â gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd;

>>>   Sut mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn defnyddio modelau amgen ar gyfer darparu gwasanaethau, a’r manteision canfyddedig sy’n gysylltiedig â’r modelau hynny;

>>>   Arfer da o ran sicrhau cynaliadwyedd gwasanaethau lleol hamdden a llyfrgelloedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

<<< 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/02/2023

Ymgynghoriadau