Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/05/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

(9.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Diogelu’r casgliadau cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth.

 

2.2

Effaith costau cynyddol

Dogfennau ategol:

2.3

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

2.4

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

(09.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(09.30 - 09.50)

4.

Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Trafod yr adroddiad drafft ar ganfyddiadau cychwynnol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

 

(09.50 - 10.30)

5.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol yr ymchwiliad a chytunodd i drafod ymhellach mewn cyfarfod dilynol.

 

(10.30 - 11.15)

6.

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: craffu ar waith y Prif Weinidog

§  Mark Drakeford AS, Y Prif Weinidog Cymru

§  Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Paula Walsh, Dirprwy Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i anfon cwestiynau atodol at y Prif Weinidog ar ôl y cyfarfod.

 

(11.20 - 12.15)

7.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: sesiwn dystiolaeth gyda’r Prif Weinidog

§  Mark Drakeford AS, Y Prif Weinidog Cymru

§  Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

§  Paula Walsh, Dirprwy Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i anfon cwestiynau atodol at y Prif Weinidog ar ôl y cyfarfod.

 

(12.15)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

8.1 Derbyniwyd y cynnig

 

8.1 O dan Reol Sefydlog 17.42, cytunodd y Pwyllgor hefyd i wahardd y cyhoedd o ddechrau’r cyfarfod nesaf (25 Mai 2023).

 

(12.15 - 12.25)

9.

Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 

(12.25 - 12.30)

10.

Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.