Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Mai 2023 09.30, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell AS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Alun Davies AS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan AS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard AS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas AS Aelod Yn bresennol
Lleu Williams Clerc Yn bresennol
Haidee James Ail Glerc Yn bresennol
Rhea James Dirprwy Glerc Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Mark Drakeford AS Gweinidog Yn bresennol
Desmond Clifford Tyst Yn bresennol
Andrew Gwatkin Tyst Yn bresennol
Paula Walsh Tyst Yn bresennol