Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/10/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

Dirprwyodd Peredur Owen Griffiths ar ran Sioned Williams a dirprwyodd Joel James ar ran Altaf Hussain yn ystod pob eitem ar yr agenda a oedd yn gysylltiedig â Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).

 

 

13.30

2.

Papurau i'w nodi:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

2.1

Gohebiaeth gan Oxfam Cymru: Cerdyn Sgorio Ffeministaidd 2022

Dogfennau ategol:

13.30

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

13.30-13.45

4.

Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: menywod mudol - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i gwblhau’r gwelliannau y tu allan i'r cyfarfod.

 

 

13.45-15.00

5.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i drafod drafft diwygiedig yn ystod y cyfarfod nesaf.