Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 10 Hydref 2022 13.30, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Rhys Morgan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jenny Rathbone AS Cadeirydd Disgwyliedig
Jane Dodds AS Aelod Disgwyliedig
Altaf Hussain AS Aelod Disgwyliedig
Sarah Murphy AS Aelod Disgwyliedig
Sioned Williams AS Aelod Disgwyliedig
Ken Skates AS Aelod Disgwyliedig
Rhys Morgan Clerc Disgwyliedig
Rachael Davies Ail Glerc Disgwyliedig
Angharad Roche Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig