Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/05/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (13.00 - 13.30)

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13:30-14:30)

2.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: sesiwn egluro’r cefndir

Yr Athro Jenny Phillimore - Athro Ymfudo ac Uwchamrywiaeth ym Mhrifysgol Birmingham

 

Eliza Jimenez-Yanez - Gwasanaethau Hawliau Menywod Lladin Americanaidd

 

Ginger Wiegand - Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

Hannana Siddiqui - Chwiorydd Du Southall

 

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10 munud)

(14:40-15:30)

3.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: sesiwn egluro’r cefndir

Yr Athro Jenny Phillimore - Athro Ymfudo ac Uwchamrywiaeth ym Mhrifysgol Birmingham

 

Eliza Jimenez-Yanez - Gwasanaethau Hawliau Menywod Lladin Americanaidd

 

Ginger Wiegand - Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

 

Hannana Siddiqui - Chwiorydd Du Southall

 

 

(15:30)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch pwerau Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth rhwng Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch craffu ar waith Comisiynwyr

Dogfennau ategol:

(15:30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

(15:30-16:00)

6.

Ymchwiliad i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol – menywod mudol: ystyried y dystiolaeth

(16:00 - 16:30)

7.

Blaengynllun Gwaith

Dogfennau ategol: