Craffu ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ei sesiwn graffu flynyddol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar 7 Chwefror 2022.

 

Yn dilyn y sesiwn, cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi adroddiad byr yn tynnu sylw at rai o’r themâu allweddol a gododd yn ystod y gwaith craffu. Ymatebodd (PDF 252KB) Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 22 Mai 2022.

 

Mae manylion pob sesiwn graffu i’w cael uchod yn y tab ar gyfer y cyfarfod.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/01/2022

Dogfennau