Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16 Mai 2022 13.30, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Rhys Morgan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jenny Rathbone MS Cadeirydd Yn bresennol
Jane Dodds MS Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain MS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Rhys Morgan Clerc Yn bresennol
Rachael Davies Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Elizabeth Jiménez-Yáñez Tyst Disgwyliedig
Professor Jenny Phillimore Tyst Disgwyliedig
Hannana Siddiqui Tyst Disgwyliedig
Ginger Wiegand Tyst Disgwyliedig