Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 14/12/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09:15 - 09:20)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

2.1

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Craffu ar Gyfrifon 2022-23

Dogfennau ategol:

(09:20 - 11:00)

3.

Penodiadau cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Swyddogion Llywodraeth Cymru

 

·       Tim Moss - Prif Swyddog Gweithredu

·       Kathryn Jenkins - Prif Swyddog Diogelwch

 

 

 

Papurau Atodol

 

·       Papur Tystiolaeth Llywodraeth Cymru - Ymchwiliad i benodiadau cyhoeddus

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan swyddogion Llywodraeth Cymru fel rhan o’i ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus.

 

(11:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:10 - 11:30)

5.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru: Penodiadau cyhoeddus

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:30 - 11:50)

6.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor: Adfywio Canol Trefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(11:50 - 12:05)

7.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan Lywodraeth Cymru: Amgueddfa Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.