Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Amseriad disgwyliedig: 102(v3) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/11/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.35

(30 munud)

3.

Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cynllun trwyddedu statudol i bob llety ymwelwyr yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.48

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynnig Gofal Plant Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

(30 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Economi: Ymgysylltu o ran Cwpan y Byd Qatar

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.43

 

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ansawdd Dŵr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.24

(30 munud)

7.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cenedl o Ail Gyfle

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.12

(60 munud)

8.

Dadl: Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2021-22

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.37

NDM8109 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd y Gymraeg 2021-22  

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.