Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Caiff Aelodau’r Senedd ofyn Cwestiynau Llafar i’r Prif Weinidog am unrhyw fater sy'n dod o fewn ei gyfrifoldeb.

 

Bydd y Prif Weinidog fel arfer yn ateb cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn am 13.30 ar ddyddiau Mawrth.

 

Bydd y Swyddfa Gyflwyno yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau. Caiff pob Aelod, heblaw am arweinwyr y pleidiau, gynnwys ei enw yn y balot.

 

Rhaid i'r Aelodau a ddetholir yn y balot gyflwyno cwestiwn llafar o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ei ateb. Defnyddir cyfrifiadur i ddewis trefn ar hap ar gyfer gofyn y cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

 

Bydd arweinwyr y gwrthbleidiau yn cael eu galw i ofyn cwestiynau heb hysbysiad i’r Prif Weinidog yn ystod yr eitem, fel arfer ar ôl cwestiwn 2.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o fusnes a gaiff eu cyflwyno, y trawsgrifiadau diweddaraf ac unrhyw fusnes sydd wedi'i gyflwyno, gallwch chwilio'r Cofnod.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/05/2021