Y Cyfarfod Llawn

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Cyfarfod Llawn.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Cyfarfod Llawn

<OpeningPara>Mynychir y Cyfarfod Llawn gan holl Aelodau’r Senedd. Y Cyfarfod Llawn yw un o’r prif ffyrdd y gall Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Senedd i gyfrif, deddfu i Gymru a chynrychioli eu hetholwyr.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news></news><link></link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Canllaw i fusnes cynnar y Cyfarfod Llawn ar ôl etholiad mis Mai 2021</inquiry><link>https://senedd.wales/media/cvxfez1y/guide-to-early-plenary-business-2021_cy.pdf</link>