Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yn y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, rhestrir busnes y Senedd yn y dyfodol hyd at dair wythnos o flaen llaw.

 

Caniateir i Aelodau ofyn cwestiynau am y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes. Mae hwn yn gyfle i Aelodau wneud cais i’r Llywodraeth wneud datganiad neu gynnal dadl yn y Siambr ar fater sydd o bwys i’r Aelod.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2021