Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 73 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/05/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 4 a 6 – 9. Tynnwyd cwestiwn 5 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.31

(60 munud)

3.

Dadl: Y Jiwbilî Blatinwm

NDM8006 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn llongyfarch Ei Mawrhydi y Frenhines ar achlysur ei Jiwbilî Blatinwm ac yn talu teyrnged i’w chefnogaeth ddiwyro i Gymru dros y 70 mlynedd ddiwethaf.

Cefnogwyr:
Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

NDM8006 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn llongyfarch Ei Mawrhydi y Frenhines ar achlysur ei Jiwbilî Blatinwm ac yn talu teyrnged i’w chefnogaeth ddiwyro i Gymru dros y 70 mlynedd ddiwethaf.

Cefnogwyr:
Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Gweithredu Anableddau Dysgu

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

(30 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg yn y gweithlu addysg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyfiawnder yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.33

 

7.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.