Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 47 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/01/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf rhithwir, gyda’r Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 3.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd  cwestiynau 1, 3, 4 a 6-10. Tynnwyd cwestiynau 2 a 5 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 3.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.35

 

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y wybodaeth ddiweddaraf am gaffael

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.41

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Cyllid Hosbisau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.34

(45 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diwrnod Cofio'r Holocost

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2019/22

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.52

 

(5 munud)

Cynnig i Atal Rheolau Sefydlog Dros Dro - TYNNWYD YN ÔL

Tynnwyd yr eitem hon yn ôl

(15 munud)

7.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ôl