Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 32(v4) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.32

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a'r Trefnydd: Y Rhaglen Dileu TB Buchol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: COP26

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33        

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.14 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Llafaredd a Darllen Plant

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.23

(0 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem.

(0 munud)

7.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Y Cynllun Tai mewn Cymunedau Cymraeg - Gohiriwyd

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem.

(45 munud)

8.

Datganiad gan Weinidog yr Economi: Gwarant i Bobl Ifanc

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.53

(30 munud)

9.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diweddariad ar y Comisiwn Cyfansoddiadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.44